Skip navigation

O SCHMOLZ + BICKENBACH

Schmolz + Bickenbach Group je v súčasnosti popredným svetovým poskytovateľom zákazníckych riešení v oblasti dlhej špeciálnej ocele. Naša skupina je celosvetovo známa svojou nástrojovou a nerezovou oceľou a patrí k trom najväčším spoločnostiam v Európe pre zliatiny a vysoko legované ocele.

Približne 10.000 zamestnancov usiluje o rozvoj  Schmolz + Bickenbach ako spoľahlivého partnera v našich vlastných závodoch a taktiež aj v distribučných prevádzkach vo viac ako 35 krajinách na piatich kontinentoch. Spoločnosť podporuje a realizuje dodávky zákazníkom na ľubovoľnom mieste, spoliehajúc sa na 9 výrobných závodov, 9 spracovateľských závodov a viac ako 85 lokálnych distribučných pobočiek po celom svete.
Organizačná štruktúra výrobných divízií a distribučných divízií prináša zákazníkom:

  • Technologickú odbornosť
  • Konzistentnú vysokú kvalitu produktov a služieb
  • Podrobné znalosti lokálnych trhov

Tu nájdete ďalšie informácie o SCHMOLZ+BICKENBACH Group