Skip navigation

Naše riešenia znesú veľa tepla

Trvalé zaťaženie, keď je horúco – v takomto prostredí triumfujú za tepla spracované ocele svojou najdlhšou možnou životnosťou. Dajú sa individuálne a optimálne prispôsobiť na mieru najrôznejším požiadavkám príslušnej nástrojovej alebo spracovateľskej metódy. Naše za tepla spracované ocele spĺňajú vďaka použitiu najnovších technológií tie najvyššie požiadavky na:

  • Odolnosť proti popúšťaniu
  • Odolnosť proti tepelným šokom
  • Pevnosť pri vysokých teplotách
  • Húževnatosť pri vysokých teplotách
  • Odolnosť proti opotrebeniu pri vysokých teplotách
  • Odolnosť proti erózii a
  • Korózii pri vysokých teplotách
  • Obrobiteľnosť
  • Nízku náchylnosť k lepeniu

Viac informácií a technické dáta nájdete na:
DEW: Thermodur
Finkl: FX