Analyzovaná, odskúšaná, zdokumentovaná: naša certifikovaná kvalita.

Kvalita je dobrá. Certifikovaná kvalita je však ešte lepšia a spoľahlivejšia. Z tohto dôvodu dávame naše materiály a tiež všetky naše pracovné postupy preskúšavať v súlade s certifikovanými metódami.

 

ISO 9001:2008