SCHMOLZ + BICKENBACH Slovakia s.r.o

Trenčianske Stankovce 3054, P.O.Box 12
913 11 Trenčianske Stankovce
Fax: +421 32 7484 311/312
ICO: 36 241 377
IC DPH: SK2020171109

Vedenie:
Ing. Rastislav Kozáček
Konateľ
Tel: +421 32 7484 361
email: Poslať e-mail

kozacek@schmolz-bickenbach.sk

Obchod:
Ing. Erik Pekarovič
Manažér
Tel: +421 32 7484 363
email: Poslať e-mail

pekarovic@schmolz-bickenbach.sk

Boris Gračko
Referent
Tel: +421 32 7484 362
email: Poslať e-mail

gracko@schmolz-bickenbach.sk


Ing. Zuzana Horanská
Referent
Tel: +421 32 7484 353
email: Poslať e-mail

horanska@schmolz-bickenbach.sk

Mgr. Eva Gašpárková
Referent
Tel: +421 32 7484 364
email: Poslať e-mail

gasparkova@schmolz-bickenbach.sk

Ing. Alena Masárová
Referent
Tel: +421 32 7484 356
email: Poslať e-mail

a.masarova@schmolz-bickenbach.sk

Gabriela Masárová
Referent
Tel: +421 32 7484 352
email: Poslať e-mail

masarova@schmolz-bickenbach.sk

Ing. Jana Vavríková
Referent
Tel: +421 32 7484 360
email: Poslať e-mail

vavrikova@schmolz-bickenbach.sk

Ing. Martina Šimková
Referent nákupu
Tel: +421 32 7484 365
email: Poslať e-mail

simkova@schmolz-bickenbach.sk

Ing. Ivan Zemko
Referent nákupu
Tel: +421 32 7484 314
email: Poslať e-mail

Poslať e-mail

Financie:
Ing. Jana Kukučková
Manažér
Tel: +421 32 7484 350
email: Poslať e-mail

kukuckova@schmolz-bickenbach.sk

Lenka Garafová
Fakturácia
Tel: +421 32 7484 359
email: Poslať e-mail

garafova@schmolz-bickenbach.sk

Zuzana Šimová
Účtovníctvo / Personalistika
Tel: +421 32 7484 351
email: Poslať e-mail

simova@schmolz-bickenbach.sk

QMS a IT:
Bc. Branislav Bezák
Manažér
Tel: +421 32 7484 363
email: Poslať e-mail

bezak@schmolz-bickenbach.sk